Kundetoaletter, Alna senter

Kundetoaletter, Alna senter

Prosjektet besto i å renovere kundetoaletter:  Alt ble demontert og bygd opp igjen fra grunn av. Utført som totalenteprise med alle underleverandører. Ble i tillegg etablert eget lager til Serrano for å få større arealer for toalettene.