Mysen jernbanestasjon, omlegging av tak

Mysen jernbanestasjon, omlegging av tak

Omlegging av tak på gamle lokomotivstallen på Mysen jernbanestasjon som besto av og fjerne eks tekking av gamle astbestplater, sløyfer og lekter og bygge dette opp igjen men i tilleg lage lufting av undertak for mulig senere isolering av loftetasje.

 

Meget utfordrende oppdrag da arbeidet på taket på den delen som vendte mot jernbanesporet, kun sto 2 meter  kjøreledningen på 15 000 v. Arbeidet måtte derfor koordineres inn og utføres i samarbeid med Jernbaneverket under veldig strenge sikkerhetsrutiner i perioden hvor det var brudd på kjøreledningen i Juli ifm installering og testing av nytt signalanlegg. Dette medførte igjen passering av testtog kun få meter unna arbeider på taket.

 

Utførelsen på taket som vendte bort fra sporet ble utført sommeren 2014, mens arbeidet på taket som vendte mot sporsiden ble utført sommeren 2015.